Achiziţii recente


Saniuta, Adina. Marketingul inovatiilor in retail [Текст] / A. Saniuta. – Bucuresti : Pro Universitaria, 2021. – 219 p. – Bibliogr.: p.179-194 (103 tit.). – ISBN 978-606-26-1323-5

Marketing

339.1 / S-20

Alte achiziţii:

Modele de afaceri circulare [Text] : ghid informativ / R. Perciun [et al.] ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Ed. 2-a. – Chisinau : INCE, 2022. – 96 c. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-3579-0-6 Afaceri; Reciclare 334(03) / M 78

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 3: Scientific session “Demographic processes […]

Дорогая, Ирина. Менеджмент изменений и инноваций в условиях четвертой промышленной революции [Text] : монография / И. Дорогая ; Молд. Эконом. Акад., Фак. “Бизнес и деловое администрирование”, Департамент “Менеджемент и предпринимательство”. – Кишинэу : [s. n.], 2022 (Print Caro). – 292 c. : il. – Bibliogr.: p. 271-284 (206 tit.). – ISBN 978-9975-165-31-0 Management inovator; Progres […]

Cociug, Victoria. Macroprudentialitatea – de la teorie la politica [Text] : monografie / V. Cociug ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : [s. n.], 2022 (Artpoligraf). – 215 c. : il. – Bibliogr.: p. 190-209 (170 tit.). – ISBN 978-9975-3395-6-8 Politica maсroeconomica; Politica financiara; Banca (econ.)  336 / C 65

Gutium, Tatiana. Managementul evaluarii competitivitatii bunurilor in contextul perfectionarii politicii comerciale [Text] / T. Gutium ; red. st. A. Timus; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2022. – 190 c. : il. – Bibliogr.: p. 137-155 (198 tit.). – ISBN 978-9975-3385-9-23385-9-2 Competitivitate — Republica Moldova; Politica comerciala–Republica Moldova 339.1 / G 97

Siscan, Zorina. Management in afacerile economice internationale : curs universitar / Z. Siscan ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra “Relatii Economice Intern.”, Dep. “Business International”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 222 p. : il. – Bibliogr. la sf. part. – ISBN 978-9975-155-86-1 Relatii economice internationale; Comert international; Managementul afacerilor 339.9 / S […]

Prodan-Sestacova, Liubovi. Analiza impactului de reglementare : suport de curs / L. Prodan-Sestacova ; Guvernul Republicii Moldova, Acad. de Administrare Publica. – Chisinau : Print-Caro, 2022. – 88 p. : il. – Bibliogr.: p. 76-78 (41 tit.). – ISBN 978-9975-164-01-6 Administratie publica 35 / P 93

Casian, Angela. Public Finance : manual / A. Casian, A.  Baurciulu, D.  Vostricov ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Chisinau : ASEM, 2021. – 228 p. : il. – Bibliogr.: p. 219-222. – ISBN 978-9975-155-34-2 Finante publice 336 / C 29

Tomsa, Aurelia. Competitivitatea nationala in conditiile globalizarii : curs universitar / A. Tomsa, D. Ignatiuc ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 336 p. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-155-82-3 Competitivitate — Republica Moldova; Globalizare; Economie nationala — Republica Moldova […]

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 1. – 499 p. – […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com