Achiziţii recente


Oprescu, Claudia. Tendinte actuale in relatia dintre managementul resurselor umane si sistemul integrat de management / C. Oprescu. – Bucuresti : Ed. Economica, 2016. – 136 p. : il. – Bibliogr.: p. 125-136. – ISBN 978-973-709-785-9

Managementul resurselor umane

005 / O-65

Alte achiziţii:

Stratan, Alexandru. Tehnica operatiunilor de Front si Back Office : note de curs / A. Stratan, C. Gribincea ; rec.: R. Perciun, A. Buzdugan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Stiinte Economice, Dep. Economie, Marketing si Turism. – Chisinau : CEP USM, 2021. – 200 p. – Bibliogr.: p. 175-176 (38 tit.). – […]

International trade : training manual  / A. Gribincea [et al.] ; sci. ed. Gh. Iliadi ; Univ. de Studii Politice si Economice Europene “C. Stere”. – Chisinau : INCE, 2016. – 270 p. – Bibliogr.: p. 268-269 (27 tit.). – ISBN 978-9975-4453-5-1. Comert international 339.5 / I-69

Institutul de Zoologie : Istorie. Personalitati. Cercetari (1946-1961-1991-2021) / Inst. de Zoologie ; coord., red. st. L. Ungureanu. – Chisinau : [s. n.], 2021 (Tipogr. Centrala). – 451 p. – ISBN 978-9975-157-83-4. Academii — Republica Moldova; Zoologie 001 / I-68

Academia de Studii Economice din Moldova. – Chisinau : ASEM, 2021. – 77 p. Invatamint economic; Institutii de invatamint — Republica Moldova 37 / A 18

Генова, Светлана. Исследование состояния и перспектив развития рынка тепличного хозяйства АТО Гагаузии (Республики Молдова) / С. Генова ; отв. за вып. В. Кара. – Комрат : [б. и.], 2020 (MS Logo). – 37 с. : ил. – Библиогр.: с. 37 (3 назв.). – ISBN 978-9975-3327-9-8. Economie agrara — Republica Moldova; Piata agricola — Republica Moldova […]

Кюркчу, Виталий. Оценка потенциала и перспектив развития овцеводства и козоводства в АТО Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова / В. Кюркчу ; отв. за вып. В. Кара. – Комрат : [б. и.], 2020 (MS Logo). – 36 с. : ил. – Библиогр.: с. 27 (18 назв.). – ISBN 978-9975-3327-9-8. Cresterea ovinelor; Cresterea caprinelor 636.3 / К […]

Moldova in cifre, 2021 : breviar statistic = Молдова в цифрах, 2021 : cтатист. справочник / Bir. Nat. de Statistica al RM ; col. de red.: O. Cara [s. a.]. – Chisinau : BNS, 2021. – 117 p. – (Statistica Moldovei). – Text. paral. lb. rum., rus. – ISBN 978-9975-3481-8-8 Date statistice — Republica Moldova; […]

Codul bunelor practici in domeniul frigului si conditionarii aerului [Текст] / A. Tarita [s. a.] ; Asoc. Obsteasca a Frigotehnistilor, Univ. Tehnica a Moldovei, Oficiul “Ozon”. – Chisinau : [s. n.], 2019 (Tipogr. “Bons Offices”). – 156 p. – ISBN 978-9975-87-508-0 Frigotehnica; Conditionarea aerului; Agenti frigorifici 621.56 / C 66

Ghid de bune practici intru adaptarea la schimbarile climatice si implementarea masurilor de atenuare la schimbarile climatice in sectorul agricol / R. Bojariu [s. a.] ; coord. I. Hurmuzachi ; rec.: A. Stratan, A. Overcenco ; Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chisinau : S. n., 2021 (Tipogr. “Print-Caro”). – 120 p. : il. […]

Ghid pentru autoritatile publice locale din mediul rural privind adaptarea si implementarea masurilor de atenuare la schimbarile climatice / R. Bojariu [s. a.] ; coord. I. Hurmuzachi ; rec.: A. Stratan, A. Overcenco ; Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD. – Chisinau : S. n., 2021 (Tipogr. “Print-Caro”). – 78 p. : il. – Bibliogr.: […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com