Achiziţii recente


Храмцов, Андрей Георгиевич.  Новации молочной сыворотки / А. Г. Храмцов. – СПб. : Профессия, 2016. – 490 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-904757-99-1

Productie de lapte

637.3/Х 897

Alte achiziţii:

Marian, Ana. Compozitii tematice in sculptura moldoveneasca : anii 1940-2010 / A. Marian ; Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chisinau : Stiinta, 2018. – 272 p. : il. – Bibliogr.: p. 262-265. – ISBN 978-9975-85-149-7 Sculptura — Republica Moldova 7 / M 30

Safta, Dan. Managementul conflictelor in organizatie / D. Safta. – Bucuresti : Trei, 2016. – 458 p. – Bibliogr.: p. 412-441 (318 tit.). – ISBN 978-606-719-661-0 Managementul conflictelor; Conflicte sociale; Management organizational 005 / S 14

Moldovan, Liliana. Introducere in managementul serviciilor de biblioteca / L. Moldovan. – Ed. rev. si adaugita cuprinzand 100 de noi pagini cu : studii, articole, comunicari. – Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2017. – 217 p. – ISBN 978-606-730-310-0 Servicii de biblioteca; Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare 025 / M 79

Lupu, Viorica. Organizarea si functionarea bibliotecii ca sistem tehnologic / V. Lupu ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova, Bibl. Rep. St. Agricola a UASM. – Chisinau : s. n., 2016 (Print-Caro). – 100 p. – Bibliogr.: p. 68-72 (69 tit.). – ISBN 978-9975-56-326-0 Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare; Biblioteca ( inf. […]

Ковалов, Александр. Календарная обрядность болгар Республики Молдова / А. Ковалов ; науч. ред. В. Степанов ; Акад. Наук Респ. Молдова. – Кишинэу : [б. и.], 2017 (Tipogr. Reclama). – 260 p. : il. – Bibliogr.: p. 204-223 (223 tit.). – ISBN 978-9975-58-129-5 Obiceiuri populare — Republica Moldova 39 / К 562

Gradinaru, Natalia. Cunostinte si practici de medicina populara din Basarabia : aspecte istorico-etnografice / N. Gradinaru ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural. – Chisinau : s. n., 2017 (Notograf Prim). – 233 p. : il. – Bibliogr.: p. 178-193 (268 tit.). – ISBN 978-9975-84-049-1 Medicina alternativa — Republica Moldova 61 / G […]

Moisei, Ludmila. Ornamentul: fenomen artistico-estetic : (viziuni ontologice si estetice asupra ornamenticii tesaturilor traditionale) / L. Moisei ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul de Etnologie. – Chisinau : Pontos, 2017. – 273 p. – Bibliogr.: p. 216-225 (207 tit.). – ISBN 978-9975-51-905-2 Arte decorative; Tesaturi decorative 74 / M 78

“Dezvoltarea inovativa, colaborativa, incluziva a cooperativelor: teorie, practica, perspective”, conf. st.-practica intern. (2018 ; Chisinau). Conferinta stiintifico-practica internationala “Dezvoltarea inovativa, colaborativa, incluziva a cooperativelor: teorie, practica, perspective” : 13-14 sept., 2018. Vol. 1 / Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova, MOLDCOOP ; com. st. L. Savga [s. a.]. – Chisinau : INCE, 2018. – 272 p. – […]

“Cresterea economica in conditiile globalizarii : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, conf. intern. sti.-practica (13 ; 2018 ; Chisinau). Conferinta Internationala Stiintifico-Practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ed. 13-a. Sesiunea Stiintifica “Transformari demografice si prioritati de politici”, 11-12 oct. / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; com. org. A. Stratan [s. a.]. – […]

Zlatian, Radu. Fiabilitatea echipamentelor electronice : verificarea si testarea proiectarii / R. Zlatian. – Craiova : Aius, 2017. – 91 p. – Bibliogr.: p. 88-91 (65 tit.). – ISBN 978-606-562-699-7 Echipament electronic; Fiabilitate 621.38 / Z 78

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com