Achiziţii recente


Зонин, Владимир Глебович.  Современное производство колбасных и солено-копченых изделий / В. Г. Зонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2017. – 215 с. – ISBN 978-5-990983-77-9

Preparate de carne; Productie de cirnat

637.5/З-842

Alte achiziţii:

Popovici, Gheorge. Dictionar inovational al Republicii Moldova / G. Popovici, A. Bucatinschi, A. Spinu ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Parcul St.-Tehnologic “Academica”. – Chisinau : [s. n.], 2015 (“Ceatea de Sus”). – 113 p. – Bibliogr.: p. 112-113 (16 tit.). – ISBN 978-9975-3090-1-1 Inovatie — Dictionar; Инновации — Словари 001(03) / P 84

Dumitru, Ilie. Dreptul si economia turismului : analiza pluridisciplinara nationala si internationala / I. Dumitru. – Bucuresti : Univercul Juridic, 2018. – 600 p. – (Monografii). – Bibliogr.: p. 579-593. – ISBN 978-606-39-0347-2 Turism — Aspecte economice; Turism — Drept 338.4 / D 89

Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2019 = Статистический ежегодник Республики Молдова,2019 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2019 / Biroul Nat. de Statistica al RM ; col. red. V. Valcov [s. a.]. – Chisinau : BNS, 2019 (MS Logo). – 472 p. – (Statistica Moldovei). – ISBN 978-9975-3327-6-7 Date statistice — Republica Moldova; […]

Borsevici, Victor. Black Holes and Genesis of the Universe : Physics and Astrophysics of Spherical Photon Condensates in Their Own Gravitational Fields / V. Borsevici. Черные дыры и рождение Вселенной : физика и астрофизика сферических фотонных конденсатов в собственных гравитационных полях / В. Боршевич ; Intern. Informatiz. Acad., Branch Rebublic of Moldova ; Intern. Informatiz. […]

Managementul proprietatii intelectuale / Iu. Badar [s. a.]. – Chisinau : s. n., 2018 (Tiipogr. Centrala). – 311 p. – Bibliogr.: p. 307-311. – 200 экз. – ISBN 978-9975-144-56-8 Drept de autor — Republica Moldova; Proprietate intelectuala — Republica Moldova; Management — Republica Moldova 347 / M 24

Большакова, Маргарита Ивановна. Большая книга толстушки / М. И. Большакова. – М. : Эксмо, 2006. – 639 p. – Библиогр.: с. 636. – ISBN 5-699-15319-5 Dieta alimentara 61 / Б 799

Savin, Emilia. Dictionar german-roman / E. Savin, I. Lazarescu, K. Tantu ; coord. E. Savin. – Ed. a 2-a. – Bucuresti : METEOR PRESS, 2019. – 768 p. – (Dictionarele Meteor Press). – ISBN 978-606-910-094-3 Dictionar german-roman 8 / S 26

Savin, Emilia. Dictionar roman-german / E. Savin, I. Lazarescu, K. Tantu ; coord. E. Savin. – Ed. a 2-a. – Bucuresti : METEOR PRESS, 2019. – 560 p. – (Dictionarele Meteor Press). – ISBN 978-606-910-093-6 Dictionar roman-german 8 / S 26

Chirvai, Dana. Notiunea de locuire de la aspiratie la eficienta / D. Chirvai, A. Vasiliu. – Bucuresti : Ed. Univ. “I. Mincu”, 2009. – 170 p. – Bibliogr.: p. 167-168 (37 tit.). – ISBN 978-973-1884-28-8 Cladire de locuit — Arhitectura; Locuinte 728 / C 52

Waring, Claire. Manual de crestere a albinelor : ghid complet, pas cu pas, de crestere a albinelor / C. Waring, A. Waring. – Bucuresti : MAST, 2011. – 259 p. – (Agro-zoo). – ISBN 978-973-1822-94-5 Cresterea albinelor 638(036) / W 26

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com