Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Захаров, Светлана. Рынок труда в условиях демографических изменений [Текст] / С. Захаров ; науч. ред.: О. Гагауз, Г. Савельева ; Нац. ин-т экон. исслед., Центр демограф. исслед. – Кишинэу : [б. и.], 2020 (Tipogr. “Foxtrot”). – 155 с. – Bibliogr.: p. 129-149 (277 tit.). – ISBN 978-9975-89-187-5. Piata muncii — Republica Moldova 331 / З-382

Rojco, Anatolii. Bunastarea populatiei Republicii Moldova [Текст] : metodologie, evaluare, principalele directii de crestere / A. Rojco, S. Ivanov, Heghea E. ; red. st. A. Birca ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2020. – 245 p. – Bibliogr.: p. 230-241 (52 tit.). – ISBN 978-9975-3463-7-5. Nivel de trai — Republica Moldova; […]

Ivascenco, Ghenadie. Cum relansam economiile locale din Moldova [Текст] : ghid de dezvoltare economica pentru administratia publica locala / Gh. Ivascenco. – Chisinau : [s. n.], 2020 (Foxtrot). – 111 p. : il. – Bibliogr.: p. 111. Economie regionala — Republica Moldova 332 / I-98

Cultura arbustilor fructiferi si capsunului [Текст] : [manual] / V. Balan [s. a.] ; coord.: V. Balan, D. Dodica ; AO Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA). – Chisinau : [s. n.], 2017 (Tipogr. “Bons Offices”). – 434 p. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-87-263-8. Arbust 634 / C 94

Tomsa, Mihail Vasile. Siguranta alimentelor [Текст] : [manual] / M. V. Tomsa. – Chisinau : [s. n.], 2018 (Tipogr. Centrala). – 620 p. – Bibliogr.: p. 612-619 (100 tit.). – ISBN 978-9975-144-71-1. Produse alimentare; Calitatea produselor; Alimente — Siguranta 35 / T 72

Turculet, Mihail. Masuratori terestre [Текст] : defenitii, notiuni, termeni / M. Turculet ; Univ. Agrara de Stat din Moldova, Catedra Cadastru si Geodezie. – Chisinau : UASM, 2018. – 387 p. – Bibliogr.: p. 386-387 (18 tit.). – ISBN 978-9975-64-303-0. Cadastru; Geodezie; Masuratori terestre 528 / T 95

Stratan, Alexandru. Proiectul investitional de tip model pentru sectorul agrar – infiintarea firmei de producere a alunelor de padure “Alunelul-prim” SRL [Текст] / A. Stratan, T. Bajura, V. Turetchi ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2020. – 87 c. : il. – Bibliogr.: p. 69-70 (14 tit.). – ISBN 978-9975-3463-2-0. Agricultura […]

“Implicatiile economice si sociale ale pandemiei Covid-19 : analize, prognoze si strategii de atenuare a consecintelor”, conf. sti. intern. (2020 ; Chisinau). Teze ale conferintei stiintifice internationale “Implicatiile economice si sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze si strategii de atenuare a consecintelor”, 23 oct., 2020 = Theses of international scientific conference “Economic and social ibplications […]

Analele Institutului National de Cercetari Economice / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; red.-sef A. Stratan ; red. st. T. Bajura. – Ed. a 10-a. – Chisinau : INCE, 2020. – 94 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISSN 1857-3630. – ISBN 978-9975-4326-6-5. Economie; Sociologie; Lucrari stiintifice — Republica Moldova; Demografie 33 / A […]

Sandu, Antonio. O etica centrata pe valori in sfera publica [Текст] / A. Sandu. – Iasi : Lumen, 2017. – 248 с. – (Dezvoltare sociala). – Bibliogr.: p. 225-247. – ISBN 978-973-166-446-0. Etica sociala 1 / S 20

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com