Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Брыков, Алексей Сергеевич. Процессы химической коррозии в портландцементных бетонах : учеб. пособие / А. С. Брыков ; ФГБОУВО Санкт-Петербург. гос. ин-т (Техн. ун-т), Каф. хим. технологии тугоплавких неметал. и силикат. материалов. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2016. – 200 с. : ил. – (Бетонные и строительные решения). – Библиогр.: с. 195 (10 назв.). – ISBN 978-5-902983-19-4 […]

Микропартикуляты сывороточных белков. Техника и технология / А. Н. Пономарев [и др.]. – СПб. : Профессия, 2017. – 156 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-155 (154 назв.). – ISBN 978-5-904757-00-7 Productie de lapte; Subproduse ale industriei laptelui; Zer 637.3 / М 597

Оганесянц, Лев Арсенович. Инженерия промышленного виноделия. Научные основы, технологические аспекты, инженерное сопровождние, техническое обеспечение : учебник для студентов ВУЗ / Л. А. Оганесянц, Б. Н. Федоренко, Б. Б. Рейтблат. – СПб. : Профессия, 2018. – 616 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-9909837-9-3 Vinificare; Tehnologie vinicola 663.25 / О-361

Жиры в пищевой промышленности / ред.-сост. К. К. Раджа, пер. с англ. яз. А. В. Самойлова. – СПб. : Профессия, 2016. – 464 с. : ил. – (Ингредиенты) (Научные основы и технологии). – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-904757-94-6 Grasimi alimentare 664.3 / Ж 738

Аннемюллер, Г. Дрожжи в пивоварении / Г. Аннемюллер, Г. -Й. Мангер, П. Линц ; пер. с англ. С. Г. Давыденко. – СПб. : Профессия, 2016. – 428 с. : ил. – Библиогр.: с. 409-427 (343 назв.). – ISBN 978-5-904757-49-6 Drojdii; Industria berii 663.4 / А 682

Teoria economica : manual pentru insitutiile de invatamant superior de profil economic / E. Feuras [et al.] ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra “Teorie si politici economice”. – Chisinau : ASEM, 2016 – . – ISBN 978-9975-53-728-5. Vol. 1 : Microeconomie. – Ed. a 2-a. – 2016. – 296 c. – Bibliogr. la […]

Cucerescu, Vasile. Managementul proiectelor europene / V. Cucerescu, I. Horga, I. Polgar ; European Community Studies Association Moldova. – Chisinau : ECSA Moldova, 2019. – 250 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-56-677-3 Managementul proiectelor 005 / C 94

Кюркчу, Виталий Иванович. Словарь экономических терминов по анализу хозяйственной деятельности предприятия / В. И. Кюркчу ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : [б. и.], 2018 (Tiipogr. Centrala). – 184 с. – Библиогр.: с. 182-183 (33 назв.). – ISBN 978-9975-146-06-7 Analiza economica 005(03) / К 995

Crestere, dezvoltare si sustenabilitate economica in Romania (2007-2017) / Centrul de Cercetari Financiare si Monetare “V. Slavescu” ; coord. E. Dinga. – Bucuresti : Ed. Academiei Romane, 2018. – 456 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-973-27-3037-9 Crestere economica — Romania; Dezvoltare economica — Romania 338.1 / C 88

Mihai Patras : biobibliografie / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Stiinte Economice, Acad. Intern. de Management, Fil. din Rep. Moldova. – Chisinau : CEP USM, 2016. – 147 p. – ISBN 978-9975-71-795-3 Economie — Biobibliografie 016:33 / P 32

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com