Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Стратан, Александр. Инвестиции в агробизнес : (практ. руководство для принятия управленческих решений) / A. Стратан, Т. Бажура ; Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу : INCE, 2019. – 124 с. – Bibliogr.: p. 70-71 (33 tit.). – ISBN 978-9975-3305-8-9 Economie agrara; Investitii 330.3 / С 833

Ungur, Cristina. Potentialul investitional al pietei de asigurari din Republica Moldova : monografie / C. Ungur, A. Timus ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2019. – 150 p. : il. – Bibliogr.: p. 129-142 (203 tit.). – 100 экз. – ISBN 978-9975-3378-1-6 Asigurari — Republica Moldova; Investitii 36 / U 54

“Cresterea economica in conditiile globalizarii : bunastare si incluziune sociala”, conf. intern. sti.-practica (14 ; 2019 ; Chisinau). Conferinta Internationala Stiintifico-Practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii : bunastare si incluziune sociala”. Sesiunea stiintifica “Bunastarea si incluziune sociala in contextul schimbarilor demografice”, ed. a 14-a, oct. 10-11, 2019 / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; Com. […]

Tarife de costuri si normativele veniturilor nete in agricultura : ghid practic / T. Bajura [s. a.] ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2019. – 184 p. : tab. – Bibliogr.: p. 32 (20 tit.). – ISBN 978-9975-3305-9-6 Agricultura — Tarife de costuri 631.16 / T 21

Феураш, Евгения. Методология и этика экономических исследований : учебник / Е. Феураш, Т. Пышкина ; Акад. экон. знаний Республики Молдовы. – Кишинэу : [б. и.], 2019 (Primex Com). – 236 p. – Bibliogr.: p. 235-236. – ISBN 978-9975-3359-0-4 Economie — Cercetare; Cercetare — Metodologie 33 / Ф 458

Macroeconomie : manual pentru institutiile de invatamant superior de profil economic / E. Feuras [s. a.] ; coord. A. Tomsa ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : [s. n.], 2018 (Tiipogr. Centrala). – 464 p. – Bibliogr.: p. 464 (30 tit.). – ISBN 978-9975-53-974-6 Macroeconomie 330.1 / […]

Feuras, Eugenia. Metodologia si etica cercetarii economice : manual pentru studii universitare la ciclul II – masterat / E. Feuras, T. Pischina. – Chisinau : Cartier : ASEM, 2020. – 215 p. – (Cartier educational). – Bibliogr.: p. 215 (12 tit.). – ISBN 978-9975-86-405-3 Economie — Cercetare; Cercetare — Metodologie 33 / F 46

Muntean, Neli. Analiza stabilitatii financiare in sector corporativ : monografie / N. Muntean. – Chisinau : Cartier : ASEM, 2019. – 152 p. – (Cartier educational). – Bibliogr.: p. 136-148 (196 tit.). – ISBN 978-9975-86-407-7 Analiza financiara; Corporatii 658.15 / M 95

Developing Writing Skills in Business English / P. Grozav [s. a.] ; coord. Gh. Moldovanu ; Acad. of Econ. Studies of Moldova, The Dep. of Modern Languages. – Chisinau : ASEM, 2019. – 148 p. – Bibliogr.: p. 147 (10 tit.). – ISBN 978-9975-75-969-4 Limba engleza 8 / D 49

Popovici, Gheorghe. Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovationale [Текст] : (manual didactic in asistenta organizatorilor de traininguri pentru inovatori incepatori) / G. Popovici, A. Bucatinschi ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Parcul Stiintifico-Tehnologic “Academica”. – Chisinau : Iulian, 2016 (Cetatea de Sus). – 442 p. + 1 CD. – Библиогр.: с. 438-442 (46 […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com