Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Толмачева, Ирина. Обеспечение финансовой стабильности государства : теоретические подходы : научная монография / И. Толмачева ; реценз.: А. Стратан, Т. В. Воронченко ; науч. ред. М. Р. Цырля ; Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу : INCE, 2019. – 170 с. – Bibliogr.: p. 155-169 (101 tit.). – ISBN 978-9975-3305-0-3 Finante publice; Securitate economica 336 […]

“Centenar Sfatul Tarii : 1917-2017”, conf. sti. intern. (2017 ; Chisinau). Centenar Sfatul Tarii : 1917-2017 [Текст] : materialele conferintei stiintifice internationale, Chisinau, 21 noiem. 2017 / coord.: Gh. Cliveti, I. Bolovan, Gh. Cojocaru ; col. red. Gh. Duca [s. a.]. – Chisinau : Lexon-Prim, 2017. – 800 p. : il. – ISBN 978-9975-139-54-0 Istorie […]

Лупашку, Валерий. Градостроительное прогнозирование развития Кишинева [Текст] : монография / В. М Лупашку ; Ин-т культурного наследия, НИИ строительства “INCERCOM”. – Кишинэу : НИИ строительства “INCERCOM”, 2018. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 175-177 (60 назв.). – ISBN 978-9975-3221-5-7 Sistematizare urbana; Urbanism 711 / Л 85

Economie agrara; Intreprindere agricola 631.1 / П 278

Global Economic Observer [Текст] : [culegere]. No. 1. Vol. 5 / Institute for World Economy, “N. Titulescu” University of Bucharest ; ed.: S. Margulescu, S. Moagar-Poladian. – Bucharest : “N. Titulescu” Univ. Publishing House, 2017. – 245 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISSN 234-39742 Economie mondiala 338 / G 54

Arbori si arbusti fructiferi [Текст] / C. Dadu [s. a.] ; Inst. St.-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare, Gradina Botanica Nationala (Institut) “A. Ciubotaru”, Universitatea de Medicina si Farmacie “N. Testemitanu”, Universitatea de Stat din Moldova. – Chisinau : s. n., 2019 (Tipogr. ASM). – 328 p. : il. – Bibliogr.: p. 236-244 (231 tit.). […]

Oleiniuc, Maria. Managementul securitatii alimentare : monografie / M. Oleiniuc ; red. st. R. Perciun ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2019. – 264 p. – Bibliogr.: p. 199-208 (206 tit.) Politica alimentara 338.43 / O-43

Patras, Mihai. Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova: esenta si cai de solutionare [Текст] : culegere de materiale: [in vol.] / M. Patras ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 20 – . – ISBN 978-9975-3305-1-0. Vol. 2 : Anii 1988-2018 / red. st. A. Stratan ; recenzenti: C. Popescu, R. Perciun. […]

Iatagan, Mariana. Managementul operational / M. Iatagan, A. Meruta ; Univ. Spiru Haret. – Bucuresti : Ed. Fundatiei Romania de Maine, 2018. – 190 p. – Bibliogr.: p. 189-190 (34 tit.). – ISBN 978-606-20-0256-5 Management operational 005 / I-27

Baicu, Mariana. Managementul marketingului organizational al ecobioeconomiei globale / M. Baicu, R. Ene ; coord. M. Baicu. – Bucuresti : Ed. Fundatiei Romania de Maine, 2018. – 215 p. – (Probleme economice fundamentale ; 5). – Bibliogr.: p. 213-215 (45 tit.). – ISBN 978-606-20-0147-6 Managementul marketingului 005 / B 16

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com