Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Marian, Ana. Compozitii tematice in sculptura moldoveneasca : anii 1940-2010 / A. Marian ; Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chisinau : Stiinta, 2018. – 272 p. : il. – Bibliogr.: p. 262-265. – ISBN 978-9975-85-149-7 Sculptura — Republica Moldova 7 / M 30

Safta, Dan. Managementul conflictelor in organizatie / D. Safta. – Bucuresti : Trei, 2016. – 458 p. – Bibliogr.: p. 412-441 (318 tit.). – ISBN 978-606-719-661-0 Managementul conflictelor; Conflicte sociale; Management organizational 005 / S 14

Moldovan, Liliana. Introducere in managementul serviciilor de biblioteca / L. Moldovan. – Ed. rev. si adaugita cuprinzand 100 de noi pagini cu : studii, articole, comunicari. – Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2017. – 217 p. – ISBN 978-606-730-310-0 Servicii de biblioteca; Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare 025 / M 79

Lupu, Viorica. Organizarea si functionarea bibliotecii ca sistem tehnologic / V. Lupu ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova, Bibl. Rep. St. Agricola a UASM. – Chisinau : s. n., 2016 (Print-Caro). – 100 p. – Bibliogr.: p. 68-72 (69 tit.). – ISBN 978-9975-56-326-0 Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare; Biblioteca ( inf. […]

Ковалов, Александр. Календарная обрядность болгар Республики Молдова / А. Ковалов ; науч. ред. В. Степанов ; Акад. Наук Респ. Молдова. – Кишинэу : [б. и.], 2017 (Tipogr. Reclama). – 260 p. : il. – Bibliogr.: p. 204-223 (223 tit.). – ISBN 978-9975-58-129-5 Obiceiuri populare — Republica Moldova 39 / К 562

Gradinaru, Natalia. Cunostinte si practici de medicina populara din Basarabia : aspecte istorico-etnografice / N. Gradinaru ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural. – Chisinau : s. n., 2017 (Notograf Prim). – 233 p. : il. – Bibliogr.: p. 178-193 (268 tit.). – ISBN 978-9975-84-049-1 Medicina alternativa — Republica Moldova 61 / G […]

Moisei, Ludmila. Ornamentul: fenomen artistico-estetic : (viziuni ontologice si estetice asupra ornamenticii tesaturilor traditionale) / L. Moisei ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul de Etnologie. – Chisinau : Pontos, 2017. – 273 p. – Bibliogr.: p. 216-225 (207 tit.). – ISBN 978-9975-51-905-2 Arte decorative; Tesaturi decorative 74 / M 78

“Dezvoltarea inovativa, colaborativa, incluziva a cooperativelor: teorie, practica, perspective”, conf. st.-practica intern. (2018 ; Chisinau). Conferinta stiintifico-practica internationala “Dezvoltarea inovativa, colaborativa, incluziva a cooperativelor: teorie, practica, perspective” : 13-14 sept., 2018. Vol. 1 / Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova, MOLDCOOP ; com. st. L. Savga [s. a.]. – Chisinau : INCE, 2018. – 272 p. – […]

“Cresterea economica in conditiile globalizarii : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, conf. intern. sti.-practica (13 ; 2018 ; Chisinau). Conferinta Internationala Stiintifico-Practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ed. 13-a. Sesiunea Stiintifica “Transformari demografice si prioritati de politici”, 11-12 oct. / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; com. org. A. Stratan [s. a.]. – […]

Zlatian, Radu. Fiabilitatea echipamentelor electronice : verificarea si testarea proiectarii / R. Zlatian. – Craiova : Aius, 2017. – 91 p. – Bibliogr.: p. 88-91 (65 tit.). – ISBN 978-606-562-699-7 Echipament electronic; Fiabilitate 621.38 / Z 78

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com