Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Modele de afaceri circulare [Text] : ghid informativ / R. Perciun [et al.] ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Ed. 2-a. – Chisinau : INCE, 2022. – 96 c. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-3579-0-6 Afaceri; Reciclare 334(03) / M 78

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 3: Scientific session “Demographic processes […]

Дорогая, Ирина. Менеджмент изменений и инноваций в условиях четвертой промышленной революции [Text] : монография / И. Дорогая ; Молд. Эконом. Акад., Фак. “Бизнес и деловое администрирование”, Департамент “Менеджемент и предпринимательство”. – Кишинэу : [s. n.], 2022 (Print Caro). – 292 c. : il. – Bibliogr.: p. 271-284 (206 tit.). – ISBN 978-9975-165-31-0 Management inovator; Progres […]

Cociug, Victoria. Macroprudentialitatea – de la teorie la politica [Text] : monografie / V. Cociug ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : [s. n.], 2022 (Artpoligraf). – 215 c. : il. – Bibliogr.: p. 190-209 (170 tit.). – ISBN 978-9975-3395-6-8 Politica maсroeconomica; Politica financiara; Banca (econ.)  336 / C 65

Gutium, Tatiana. Managementul evaluarii competitivitatii bunurilor in contextul perfectionarii politicii comerciale [Text] / T. Gutium ; red. st. A. Timus; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2022. – 190 c. : il. – Bibliogr.: p. 137-155 (198 tit.). – ISBN 978-9975-3385-9-23385-9-2 Competitivitate — Republica Moldova; Politica comerciala–Republica Moldova 339.1 / G 97

Siscan, Zorina. Management in afacerile economice internationale : curs universitar / Z. Siscan ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra “Relatii Economice Intern.”, Dep. “Business International”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 222 p. : il. – Bibliogr. la sf. part. – ISBN 978-9975-155-86-1 Relatii economice internationale; Comert international; Managementul afacerilor 339.9 / S […]

Prodan-Sestacova, Liubovi. Analiza impactului de reglementare : suport de curs / L. Prodan-Sestacova ; Guvernul Republicii Moldova, Acad. de Administrare Publica. – Chisinau : Print-Caro, 2022. – 88 p. : il. – Bibliogr.: p. 76-78 (41 tit.). – ISBN 978-9975-164-01-6 Administratie publica 35 / P 93

Casian, Angela. Public Finance : manual / A. Casian, A.  Baurciulu, D.  Vostricov ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Chisinau : ASEM, 2021. – 228 p. : il. – Bibliogr.: p. 219-222. – ISBN 978-9975-155-34-2 Finante publice 336 / C 29

Tomsa, Aurelia. Competitivitatea nationala in conditiile globalizarii : curs universitar / A. Tomsa, D. Ignatiuc ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 336 p. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-155-82-3 Competitivitate — Republica Moldova; Globalizare; Economie nationala — Republica Moldova […]

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 1. – 499 p. – […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com