Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Chistruga-Sinchevici, Inga. Competentele personale pentru o cariera de succes : autoevaluarile tinerilor si solicitarile angajatorilor / I. Chistruga-Sinchevici ; red. T. Osmochescu ; Inst. Nat. de Cercet. Economice, Observatorul de Competente axat pe Tineri, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Chisinau : [s. n.], 2017 (Tipogr. “Foxtrot”). – 62 p. – Bibliogr.: p. 42 (20 […]

Analiza situatiei populatiei : Republica Moldova pe calea spre o societate imbatranita / O. Gagauz [s. a.] ; coord. O. Gagauz ; Centrul Cercetari Demografice, UNFPA. – Chisinau : UNFPA, 2016 (Tipogr. Centrala). – 174 p. – Tit. cop. : Analiza situatiei populatiei in Republica Moldova. – ISBN 978-9975-53-740-7 Demografie — Republica Moldova; Демография — […]

Movileanu, Pavel. Paradigmele stiintelor economice / P. Movileanu ; red. st.: C. Zagaevschi, Gh. Iliadi ; recenzenti: A. Stratan, D. Patrascu. – Chisinau : INCE, 2018. – 276 p. : il. – Bibliogr.: p. 273-275 (90 tit.). – ISBN 978-9975-3272-8-2 Stiinte economice 330 / M 90

“Paradigme moderne in dezvoltarea economiei nationale si mondiale”, conf. st. intern. jubiliara (2018 ; Chisinau). Conferinta stiintifica internationala jubiliara “Paradigme moderne in dezvoltarea economiei nationale si mondiale” : cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la fondarea facultatii de stiinte economice, 02-03 noiem., 2018 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Stiinte Economice, […]

The Competitiveness of the Agri-Food Chains in the European Union / D. -M. Voicilas [et al.] ; coord. D. -M. Voicilas ; The Romanian Academy, The Institute of Agricultural Economics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 2017. – 331 p. – Bibliogr.: p. 321-328. – ISBN 978-973-27-2751-5 Economie agrara — Europa; Uniunea Europeana 338.43 / […]

Conjuctura economiei mondiale, 2017 : colectie de analize, date si informatii exhaustive privind evolutia conjuncturii economiei mondiale / Acad. Romana, Inst. Nat. de Cercet. Economice, Inst. de Economie Mondiala; coord. S. Moagar-Poladian [s. a.]. – Bucuresti : IEM, 2017. – 360 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISSN 1583-090X. Conjunctura; Economie mondiala 339.1 / […]

Tudor, Monica-Mihaela. Factorii rezilientei economico-sociale in spatiul rural romanesc / M. -M. Tudor. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 2017. – 133 p. – Bibliogr.: p. 119-124. – ISBN 978-973-27-2788-1 Economie rurala — Romania; Economie agrara — Romania; Comunitati rurale; Situatie sociala — Romania 338.43 / T 90

Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации и перспективы : сб. науч. ст. : в 4-х ч. / НАН Беларуси, ГНУ “Ин-т экономики НАН Беларуси” ; ред. В. И. Бельский. – Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-985-7149-06-3 Ч. 2. – 344 с. […]

Crearea si organizarea clusterelor in Republica Moldova : ghid metodic / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; executor V. Iordachi [s. a.]. – Chisinau : INCE, 2018. – 86 p. – ISBN 978-9975-3272-0-6 332 / C 88

Facultatea de Stiinte Economice la 65 de ani / Univ. de Stat din Moldova ; coord. de ed. G. Ulian. – Chisinau : INCE, 2018. – 229 p. : il. – ISBN 978-9975-3272-1-3 Stiinte economice; Universitati — Republica Moldova 33 / F 12

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com