Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Siscan, Zorina. Management in afacerile economice internationale : curs universitar / Z. Siscan ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra “Relatii Economice Intern.”, Dep. “Business International”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 222 p. : il. – Bibliogr. la sf. part. – ISBN 978-9975-155-86-1 Relatii economice internationale; Comert international; Managementul afacerilor 339.9 / S […]

Prodan-Sestacova, Liubovi. Analiza impactului de reglementare : suport de curs / L. Prodan-Sestacova ; Guvernul Republicii Moldova, Acad. de Administrare Publica. – Chisinau : Print-Caro, 2022. – 88 p. : il. – Bibliogr.: p. 76-78 (41 tit.). – ISBN 978-9975-164-01-6 Administratie publica 35 / P 93

Casian, Angela. Public Finance : manual / A. Casian, A.  Baurciulu, D.  Vostricov ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Chisinau : ASEM, 2021. – 228 p. : il. – Bibliogr.: p. 219-222. – ISBN 978-9975-155-34-2 Finante publice 336 / C 29

Tomsa, Aurelia. Competitivitatea nationala in conditiile globalizarii : curs universitar / A. Tomsa, D. Ignatiuc ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 336 p. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-155-82-3 Competitivitate — Republica Moldova; Globalizare; Economie nationala — Republica Moldova […]

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 1. – 499 p. – […]

Oprea, Serghei. Informatica economica : suport de curs / S. Oprea ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. – Chisinau : ASEM, 2021. – 310 p. : il. – ISBN 978-9975-155-38-0 Informatica economica 330.4 / O-65

Parker, Nicky. Cunoaste-ti drepturile si revendica-le un ghid pentru tineri [Текст] / N. Parker (Amnesty International), A. Jolie, G. Van Bueren. – Bucuresti : Curtea veche, 2022. – 277 p. : il. – ISBN 978-606-44-1221-8 Drepturile omului — Protectie 342(03) / P 26

Dib, Allan. Planul de marketing intr-o pagina [Текст] : Atrage noi clienti, Sporeste-ti vanzarile si Remarca-te din multime! / A. Dib ; trad. V. Limonova. – Bucuresti : BusinessTech International, 2022. – 304 p. – ISBN 978-606-8709-27-7 Marketing; Planificarea vânzarilor 339.1 / D-53

Pohoata, Ion. Teoria dezvoltarii sustenabile [Текст] : o abordare critica / I. Pohoata, D. E. Diaconasu, V. M. Crupenschi. – Bucuresti : Polirom, 2022. – 376 p. – (Economie si societate). – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-973-46-9080-0 Dezvoltare durabila; Teorie economica; Economie politica 330 / P 78

Cicala-Racu, Arminia. Scrisori si acte oficiale uzate [Текст] : ghid practic cu note explicative / A. Cicala-Racu, C. Neagu. – Chisinau : ARC, 2022. – 320 p. – Bibliogr.: p. 315-318. – ISBN 978-9975-0-0622-4 Corespondenta de afaceri; Corespondenta oficiala 005(03) / C 58

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com