Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Феураш, Евгения. Методология и этика экономических исследований : учебник / Е. Феураш, Т. Пышкина ; Акад. экон. знаний Республики Молдовы. – Кишинэу : [б. и.], 2019 (Primex Com). – 236 p. – Bibliogr.: p. 235-236. – ISBN 978-9975-3359-0-4 Economie — Cercetare; Cercetare — Metodologie 33 / Ф 458

Macroeconomie : manual pentru institutiile de invatamant superior de profil economic / E. Feuras [s. a.] ; coord. A. Tomsa ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : [s. n.], 2018 (Tiipogr. Centrala). – 464 p. – Bibliogr.: p. 464 (30 tit.). – ISBN 978-9975-53-974-6 Macroeconomie 330.1 / […]

Feuras, Eugenia. Metodologia si etica cercetarii economice : manual pentru studii universitare la ciclul II – masterat / E. Feuras, T. Pischina. – Chisinau : Cartier : ASEM, 2020. – 215 p. – (Cartier educational). – Bibliogr.: p. 215 (12 tit.). – ISBN 978-9975-86-405-3 Economie — Cercetare; Cercetare — Metodologie 33 / F 46

Muntean, Neli. Analiza stabilitatii financiare in sector corporativ : monografie / N. Muntean. – Chisinau : Cartier : ASEM, 2019. – 152 p. – (Cartier educational). – Bibliogr.: p. 136-148 (196 tit.). – ISBN 978-9975-86-407-7 Analiza financiara; Corporatii 658.15 / M 95

Developing Writing Skills in Business English / P. Grozav [s. a.] ; coord. Gh. Moldovanu ; Acad. of Econ. Studies of Moldova, The Dep. of Modern Languages. – Chisinau : ASEM, 2019. – 148 p. – Bibliogr.: p. 147 (10 tit.). – ISBN 978-9975-75-969-4 Limba engleza 8 / D 49

Popovici, Gheorghe. Metodologia de organizare al trainingului pentru afaceri inovationale [Текст] : (manual didactic in asistenta organizatorilor de traininguri pentru inovatori incepatori) / G. Popovici, A. Bucatinschi ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Parcul Stiintifico-Tehnologic “Academica”. – Chisinau : Iulian, 2016 (Cetatea de Sus). – 442 p. + 1 CD. – Библиогр.: с. 438-442 (46 […]

Popovici, Gheorge. Dictionar inovational al Republicii Moldova / G. Popovici, A. Bucatinschi, A. Spinu ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Parcul St.-Tehnologic “Academica”. – Chisinau : [s. n.], 2015 (“Ceatea de Sus”). – 113 p. – Bibliogr.: p. 112-113 (16 tit.). – ISBN 978-9975-3090-1-1 Inovatie — Dictionar; Инновации — Словари 001(03) / P 84

Dumitru, Ilie. Dreptul si economia turismului : analiza pluridisciplinara nationala si internationala / I. Dumitru. – Bucuresti : Univercul Juridic, 2018. – 600 p. – (Monografii). – Bibliogr.: p. 579-593. – ISBN 978-606-39-0347-2 Turism — Aspecte economice; Turism — Drept 338.4 / D 89

Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2019 = Статистический ежегодник Республики Молдова,2019 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2019 / Biroul Nat. de Statistica al RM ; col. red. V. Valcov [s. a.]. – Chisinau : BNS, 2019 (MS Logo). – 472 p. – (Statistica Moldovei). – ISBN 978-9975-3327-6-7 Date statistice — Republica Moldova; […]

Borsevici, Victor. Black Holes and Genesis of the Universe : Physics and Astrophysics of Spherical Photon Condensates in Their Own Gravitational Fields / V. Borsevici. Черные дыры и рождение Вселенной : физика и астрофизика сферических фотонных конденсатов в собственных гравитационных полях / В. Боршевич ; Intern. Informatiz. Acad., Branch Rebublic of Moldova ; Intern. Informatiz. […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com