Achiziţii recente


 Industria alimentara intre adevar si frauda / C. Banu [s. a.] ; coord. C.  Banu. – Bucuresti : ASAB, 2013. – 597 p. – (Siguranta alimentara). – Bibliogr.: p. 587-592 (92 tit.). – ISBN 978-973-7725-91-2

 Produse alimentare – Falsificare; Controlul alimentelor; Politica alimentara

663/664/I-58

Alte achiziţii:

Adevarul despre Odesa sub romani : (marturii ale localnicilor, documente si materiale) / ed., aut. proiect A. Moraru. – Chisinau : Tipocart Print, 2020. – 308 p. : il. – Bibliogr.: p. 390 (6 tit.). – ISBN 978-9975-3409-5-3 Istorie — Romania; Istorie — Ucraina 9 / A 20

Tatiana Manole : doctor habilitat, profesor universitar, savant si pedagog prin vocatie [Текст] : studiu biobibliografic / Inst. Nat. de Cercet. Economice, Bibl. Rep. Tehnico-Sti. ; aut.: N. Dalinitchi, A. Catana, D. Pilipciuc ; coord. ed. E. Bordian. – Chisinau : INCE, 2019. – 228 p. : il. – Text. lb. rom., rus., engl. – […]

Стратан, Александр. Инвестиции в агробизнес : (практ. руководство для принятия управленческих решений) / A. Стратан, Т. Бажура ; Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу : INCE, 2019. – 124 с. – Bibliogr.: p. 70-71 (33 tit.). – ISBN 978-9975-3305-8-9 Economie agrara; Investitii 330.3 / С 833

Ungur, Cristina. Potentialul investitional al pietei de asigurari din Republica Moldova : monografie / C. Ungur, A. Timus ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2019. – 150 p. : il. – Bibliogr.: p. 129-142 (203 tit.). – 100 экз. – ISBN 978-9975-3378-1-6 Asigurari — Republica Moldova; Investitii 36 / U 54

“Cresterea economica in conditiile globalizarii : bunastare si incluziune sociala”, conf. intern. sti.-practica (14 ; 2019 ; Chisinau). Conferinta Internationala Stiintifico-Practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii : bunastare si incluziune sociala”. Sesiunea stiintifica “Bunastarea si incluziune sociala in contextul schimbarilor demografice”, ed. a 14-a, oct. 10-11, 2019 / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; Com. […]

Tarife de costuri si normativele veniturilor nete in agricultura : ghid practic / T. Bajura [s. a.] ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2019. – 184 p. : tab. – Bibliogr.: p. 32 (20 tit.). – ISBN 978-9975-3305-9-6 Agricultura — Tarife de costuri 631.16 / T 21

Феураш, Евгения. Методология и этика экономических исследований : учебник / Е. Феураш, Т. Пышкина ; Акад. экон. знаний Республики Молдовы. – Кишинэу : [б. и.], 2019 (Primex Com). – 236 p. – Bibliogr.: p. 235-236. – ISBN 978-9975-3359-0-4 Economie — Cercetare; Cercetare — Metodologie 33 / Ф 458

Macroeconomie : manual pentru institutiile de invatamant superior de profil economic / E. Feuras [s. a.] ; coord. A. Tomsa ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : [s. n.], 2018 (Tiipogr. Centrala). – 464 p. – Bibliogr.: p. 464 (30 tit.). – ISBN 978-9975-53-974-6 Macroeconomie 330.1 / […]

Feuras, Eugenia. Metodologia si etica cercetarii economice : manual pentru studii universitare la ciclul II – masterat / E. Feuras, T. Pischina. – Chisinau : Cartier : ASEM, 2020. – 215 p. – (Cartier educational). – Bibliogr.: p. 215 (12 tit.). – ISBN 978-9975-86-405-3 Economie — Cercetare; Cercetare — Metodologie 33 / F 46

Muntean, Neli. Analiza stabilitatii financiare in sector corporativ : monografie / N. Muntean. – Chisinau : Cartier : ASEM, 2019. – 152 p. – (Cartier educational). – Bibliogr.: p. 136-148 (196 tit.). – ISBN 978-9975-86-407-7 Analiza financiara; Corporatii 658.15 / M 95

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com