Achiziţii recente


Oprea, Dumitru. Managementul evenimentelor : personale, organizationale, internationale / D. Oprea, G. Mesnita, M. Alexa. – Iasi : POLIROM, 2016. – 248 p. : il. – (Collegium) (Afaceri). – Bibliogr.: p. 245-247. – ISBN 978-973-46-5970-8

Promovare de evenimente speciale

005/O-65

Alte achiziţii:

Chistruga-Sinchevici, Inga. Competentele personale pentru o cariera de succes : autoevaluarile tinerilor si solicitarile angajatorilor / I. Chistruga-Sinchevici ; red. T. Osmochescu ; Inst. Nat. de Cercet. Economice, Observatorul de Competente axat pe Tineri, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Chisinau : [s. n.], 2017 (Tipogr. “Foxtrot”). – 62 p. – Bibliogr.: p. 42 (20 […]

Analiza situatiei populatiei : Republica Moldova pe calea spre o societate imbatranita / O. Gagauz [s. a.] ; coord. O. Gagauz ; Centrul Cercetari Demografice, UNFPA. – Chisinau : UNFPA, 2016 (Tipogr. Centrala). – 174 p. – Tit. cop. : Analiza situatiei populatiei in Republica Moldova. – ISBN 978-9975-53-740-7 Demografie — Republica Moldova; Демография — […]

Movileanu, Pavel. Paradigmele stiintelor economice / P. Movileanu ; red. st.: C. Zagaevschi, Gh. Iliadi ; recenzenti: A. Stratan, D. Patrascu. – Chisinau : INCE, 2018. – 276 p. : il. – Bibliogr.: p. 273-275 (90 tit.). – ISBN 978-9975-3272-8-2 Stiinte economice 330 / M 90

“Paradigme moderne in dezvoltarea economiei nationale si mondiale”, conf. st. intern. jubiliara (2018 ; Chisinau). Conferinta stiintifica internationala jubiliara “Paradigme moderne in dezvoltarea economiei nationale si mondiale” : cu ocazia aniversarii a 65 de ani de la fondarea facultatii de stiinte economice, 02-03 noiem., 2018 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Stiinte Economice, […]

The Competitiveness of the Agri-Food Chains in the European Union / D. -M. Voicilas [et al.] ; coord. D. -M. Voicilas ; The Romanian Academy, The Institute of Agricultural Economics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 2017. – 331 p. – Bibliogr.: p. 321-328. – ISBN 978-973-27-2751-5 Economie agrara — Europa; Uniunea Europeana 338.43 / […]

Conjuctura economiei mondiale, 2017 : colectie de analize, date si informatii exhaustive privind evolutia conjuncturii economiei mondiale / Acad. Romana, Inst. Nat. de Cercet. Economice, Inst. de Economie Mondiala; coord. S. Moagar-Poladian [s. a.]. – Bucuresti : IEM, 2017. – 360 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISSN 1583-090X. Conjunctura; Economie mondiala 339.1 / […]

Tudor, Monica-Mihaela. Factorii rezilientei economico-sociale in spatiul rural romanesc / M. -M. Tudor. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 2017. – 133 p. – Bibliogr.: p. 119-124. – ISBN 978-973-27-2788-1 Economie rurala — Romania; Economie agrara — Romania; Comunitati rurale; Situatie sociala — Romania 338.43 / T 90

Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации и перспективы : сб. науч. ст. : в 4-х ч. / НАН Беларуси, ГНУ “Ин-т экономики НАН Беларуси” ; ред. В. И. Бельский. – Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-985-7149-06-3 Ч. 2. – 344 с. […]

Crearea si organizarea clusterelor in Republica Moldova : ghid metodic / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; executor V. Iordachi [s. a.]. – Chisinau : INCE, 2018. – 86 p. – ISBN 978-9975-3272-0-6 332 / C 88

Facultatea de Stiinte Economice la 65 de ani / Univ. de Stat din Moldova ; coord. de ed. G. Ulian. – Chisinau : INCE, 2018. – 229 p. : il. – ISBN 978-9975-3272-1-3 Stiinte economice; Universitati — Republica Moldova 33 / F 12

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com