Achiziţii recente


Ghid de bune practici pentru siguranta alimentelor. Managementul sigurantei alimentelor : industria de panificatie / coord.: V. Marin, V. Teofil ; elab. E. Ionete [s. a.]. – Bucuresti : Uranus, 2005. – 176 p. – Bibliogr.: p. 127-128 (28 tit.). – ISBN 973-7765-11-7

Controlul alimentelor; Igiena alimentelor ; Riscuri alimentare ; Produse de panificatie; Industria panificatiei

663/664(036)/ G 42

Alte achiziţii:

Patras, Mihai. Probleme actuale ale economiei Republicii Moldova: esenta si cai de solutionare [Текст] : culegere de materiale (1991-2015) / M. Patras ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Stiinte Economice. – Chisinau : CEP USM, 2016. – 409 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-71-793-9 Economie nationala — Republica Moldova 338 […]

Боинчан, Борис. Практическое руководство по экологическому земледелию : (полевые культуры) / Б. П. Боинчан. – Кишинев : Eco-TIRAS, 2016. – 112 p. : ил. – Библиогр.: с. 84-86 (35 назв.). – ISBN 978-9975-66-543-8 Agricultura ecologica; Culturi de cimp 631.14(036) / Б 775

Boincean, Boris. Ghid practic pentru agricultura ecologica : (culturi de camp) / B. Boincean. – Chisinau : Eco-TIRAS, 2016. – 104 p. : il. – Bibliogr.: p. 76-78 (35 tit.). – ISBN 978-9975-66-544-5 Agricultura ecologica; Culturi de cimp 631.14(036) / B 73

Management industrial : (manual universitar) / Univ. Tehnica a Moldovei ; coord.: A. Cojuhari, V. Mamaliga. – Chisinau : Tehnica-Info, 2019. – 571 p. – Bibliogr. la sf. teme. – ISBN 978-9975-63-446-5 Management industrial 005 / M 24

Strategic Management Practices in the Field of Human Resources / S. M. Radu [s. a.]. – Chisinau : Impressum Publishing House, 2018. – 292 p. : il. – Bibliogr.: p. 216-230 (235 tit.). – ISBN 978-9975-3155-6-2 Managementul resurselor umane 005 / S 88

Managementul dezvoltarii regionale privind diminuarea disparitatilor interregionale in cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune Europeana / T. Tofan [et al.] ; Acad. de Administrare Publica. – Chisinau : AAP, 2018 (Garomont-Studio). – 232 p. : il. – Bibliogr.: p. 216-230 (235 tit.). – ISBN 978-9975-134-16-3 Dezvoltare regionala — Republica Moldova 332 / […]

Tinerii in actiune [Текст] : antreprenoriatul ca optiune de cariera, istorii de succes / Centrul pentru Educatie Antreprenoriala si Asistenta in Afaceri. – Chisinau : ARC, 2017. – 64 p. – ISBN 978-9975-137-82-9 Succes in afaceri 334 / T 59

Popovici, Dumitru. Comertul in Uniunea Europeana : experienta obtinerii si comercializarii productiei agricole / D. Popovici, A. Bucatinschi. – Chisinau : [s. n.], 2017 (Combinatul Poligrafic). – 199 p. – Bibliogr.: p. 195-199 (42 tit.). – ISBN 978-9975-129-27-5 Produse agricole — Comert 338.43 / P 84

Economie agroalimentara si dezvoltare rurala intr-o perspectiva regionala / Acad. Romana, Inst. Nat. de Cercet. Economice “Costin C. Kiriescu”, Inst. de Economie Agrara ; coord. C. Alexandri [s. a.]. – Bucuresti : Ed. Academiei Romane, 2017. – 631 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-27-2816-1 Economie agrara — Romania 338.43 / E 20

Metodologia de calcul al platilor normate privind serviciile prestate de catre garile auto operatorilor de transport a pasagerilor / T. Bajura [s. a.] ; Inst. Nat. de Cercet. Economice, Min. Economiei si Infrastructurii. – Chisinau : INCE, 2019. – 29, 33 p. – Text paral. lb. rom., rusa. – ISBN 978-9975-3305-3-4 Transport auto; Economia transporturilor […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com