Achiziţii recente


Ghid de bune practici pentru siguranta alimentelor. Managementul sigurantei alimentelor : industria de panificatie / coord.: V. Marin, V. Teofil ; elab. E. Ionete [s. a.]. – Bucuresti : Uranus, 2005. – 176 p. – Bibliogr.: p. 127-128 (28 tit.). – ISBN 973-7765-11-7

Controlul alimentelor; Igiena alimentelor ; Riscuri alimentare ; Produse de panificatie; Industria panificatiei

663/664(036)/ G 42

Alte achiziţii:

Lupu, Viorica. Organizarea si functionarea bibliotecii ca sistem tehnologic / V. Lupu ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova, Bibl. Rep. St. Agricola a UASM. – Chisinau : s. n., 2016 (Print-Caro). – 100 p. – Bibliogr.: p. 68-72 (69 tit.). – ISBN 978-9975-56-326-0 Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare; Biblioteca ( inf. […]

Ковалов, Александр. Календарная обрядность болгар Республики Молдова / А. Ковалов ; науч. ред. В. Степанов ; Акад. Наук Респ. Молдова. – Кишинэу : [б. и.], 2017 (Tipogr. Reclama). – 260 p. : il. – Bibliogr.: p. 204-223 (223 tit.). – ISBN 978-9975-58-129-5 Obiceiuri populare — Republica Moldova 39 / К 562

Gradinaru, Natalia. Cunostinte si practici de medicina populara din Basarabia : aspecte istorico-etnografice / N. Gradinaru ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural. – Chisinau : s. n., 2017 (Notograf Prim). – 233 p. : il. – Bibliogr.: p. 178-193 (268 tit.). – ISBN 978-9975-84-049-1 Medicina alternativa — Republica Moldova 61 / G […]

Moisei, Ludmila. Ornamentul: fenomen artistico-estetic : (viziuni ontologice si estetice asupra ornamenticii tesaturilor traditionale) / L. Moisei ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul de Etnologie. – Chisinau : Pontos, 2017. – 273 p. – Bibliogr.: p. 216-225 (207 tit.). – ISBN 978-9975-51-905-2 Arte decorative; Tesaturi decorative 74 / M 78

“Dezvoltarea inovativa, colaborativa, incluziva a cooperativelor: teorie, practica, perspective”, conf. st.-practica intern. (2018 ; Chisinau). Conferinta stiintifico-practica internationala “Dezvoltarea inovativa, colaborativa, incluziva a cooperativelor: teorie, practica, perspective” : 13-14 sept., 2018. Vol. 1 / Univ. Cooperatist-Comerciala din Moldova, MOLDCOOP ; com. st. L. Savga [s. a.]. – Chisinau : INCE, 2018. – 272 p. – […]

“Cresterea economica in conditiile globalizarii : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, conf. intern. sti.-practica (13 ; 2018 ; Chisinau). Conferinta Internationala Stiintifico-Practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii : competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ed. 13-a. Sesiunea Stiintifica “Transformari demografice si prioritati de politici”, 11-12 oct. / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; com. org. A. Stratan [s. a.]. – […]

Zlatian, Radu. Fiabilitatea echipamentelor electronice : verificarea si testarea proiectarii / R. Zlatian. – Craiova : Aius, 2017. – 91 p. – Bibliogr.: p. 88-91 (65 tit.). – ISBN 978-606-562-699-7 Echipament electronic; Fiabilitate 621.38 / Z 78

Tirlea, Mariana Rodica . Abordari sistemice ale fiscalitatii in Romania / M. R. Tirlea. – Chisinau : INCE, 2018 – . – ISBN 978-9975-3272-3-7. Vol. 1 : Fiscalitatea. Fundamentare teoretica conceptuala. – 2018. – 188 p. – Bibliogr. la sf. cap.; Bibliogr.: p. 185-187. – ISBN 978-9975-3272-4-4 Fiscalitate — Romania 336 / T 62

Analele Institutului National de Cercetari Economice / Inst. Nat. de Cercet. Economice ; red.-sef. A. Stratan, Gh. Iliadi, T. Bajura. – Ed. a 9-a. – Chisinau : INCE, 2018. – 123 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISSN 1857-3630. – ISBN 978-9975-4326-6-5 Economie; Sociologie; Lucrari stiintifice — Republica Moldova; Demografie 33 / A 53

Boreschievici, Bogdan. George Botezat [resursa electronica] = Gheorge de Bothezat / B. Boreschievici. – Bucuresti : [s. n.], 2018. – 1 CD-ROM. – ISBN 978-973-0-28003-6 Biografii; Personalitati; Aeronautica DE/347 DE

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com