Achiziţii recente


  Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World / ed.: R. Holzmann, E. Palmer, D. Robalino. – Washington : The World Bank, 2012 –     .

                Vol. 1 : Progress, Lessons, and Implementation. – 2012. – 319 p. : il. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-0-8213-8848-8

                 Vol. 2 : Gender, Politics, and Financial Stability. – 2013. – 509 p. : il. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-0-8213-9478-6

Pensii

36/N 76

Alte achiziţii:

Bejan, Ghenadie. Microeconomie si macroeconomie : teste, probleme, studii de caz / G. Bejan ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Dep. “Teorie si politici economice”. – Chisinau : ASEM, 2018. – 252 p. – ISBN 978-9975-75-919-9 Macroeconomie; Microeconomie 330.1 / B 40

Ungureanu, Simion. Tehnologia producerii materialului saditor viticol / S. Ungureanu, V. Cebanu ; Inst. St.-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare. – Chisinau : s. n., 2019 (Tipogr. ASM). – 456 p. : il. – Bibliogr.: p. 431-456 (400 tit.). – ISBN 978-9975-62-425-1 Inmultirea vitei de vie; Material saditor 634.8 / U 54

“Paradigme moderne ale economiei si antreprenoriatului inovativ”, conf. st. intern. (12 ; 2017 ; Chisinau). Paradigme moderne ale economiei si antreprenoriatului inovativ, 03-04 noiem. 2017, ed. a XII-a a Conferintei Stiintifice Internationale / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Stiinte Economice, Dep. Administrarea Afacerilor ; com. org. G. Ulian [si a.]. – Chisinau : CEP […]

Doga-Mirzac, Mariana. Finantele intreprinderii : note de curs / M. Doga-Mirzac, S. Gherjavca, E. Gheorghita ; Univ. Agrara de Stat din Moldova, Fac. de de Stiinte Economice, Departament Finante si Banci. – Chisinau : INCE, 2019. – 162 p. – Bibliogr.: p. 159-161 (38 tit.). – ISBN 978-9975-3272-9-9 Finantele intreprinderii 336 / D 69

Constitutia Republicii Moldova. – Chisinau : [s. n.], 2019. – 69 p. Constitutii — Republica Moldova; Drept constitutional 342 / C 75

Bura, Marian. Proiectarea fermelor de iepuri de casa / M. Bura. – Timisoara : Eurobit, 2012. – 260 p. : il. – (Colectia Revistei “Ferma”). – Bibliogr.: p. 257-260 (71 tit.). – ISBN 978-973-620-821-8 Ferme agricole; Cresterea iepurilor 631.2 / B 96

Marian, Ana. Compozitii tematice in sculptura moldoveneasca : anii 1940-2010 / A. Marian ; Inst. Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chisinau : Stiinta, 2018. – 272 p. : il. – Bibliogr.: p. 262-265. – ISBN 978-9975-85-149-7 Sculptura — Republica Moldova 7 / M 30

Safta, Dan. Managementul conflictelor in organizatie / D. Safta. – Bucuresti : Trei, 2016. – 458 p. – Bibliogr.: p. 412-441 (318 tit.). – ISBN 978-606-719-661-0 Managementul conflictelor; Conflicte sociale; Management organizational 005 / S 14

Moldovan, Liliana. Introducere in managementul serviciilor de biblioteca / L. Moldovan. – Ed. rev. si adaugita cuprinzand 100 de noi pagini cu : studii, articole, comunicari. – Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2017. – 217 p. – ISBN 978-606-730-310-0 Servicii de biblioteca; Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare 025 / M 79

Lupu, Viorica. Organizarea si functionarea bibliotecii ca sistem tehnologic / V. Lupu ; Asoc. Bibliotecarilor din Republica Moldova, Bibl. Rep. St. Agricola a UASM. – Chisinau : s. n., 2016 (Print-Caro). – 100 p. – Bibliogr.: p. 68-72 (69 tit.). – ISBN 978-9975-56-326-0 Biblioteca ( inf. doc. ) — Organizare si administrare; Biblioteca ( inf. […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com