Legislaţia naţională


Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi: nr. 845 din 03.01.1992 // Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. – 1994. – Nr. 2. – P. 2-17. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311735.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la întreprinderea de stat: nr. 146 din 16.06.1994 // Monitorul Oficial. – 1994. – Nr 2. – P. 21-24. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311598.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind societăţile pe acţiuni: nr. 1134 din 02.04.1997 // Monitorul Oficial. – 1997. – Nr 38-39. – P. 9-40. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil:                        http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312737.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la patenta de întreprinzător: nr. 93 din 15.07.1998 // Monitorul Oficial. – 1998. – Nr 72-73. – P. 6-10. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312890.

Republica Moldova. Parlamentul. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe: nr. 1031 din 08.06.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 119-120. – P. 3-7. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311523.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind cooperativele de întreprinzător: nr. 73 din 12.04.2001 // Monitorul Oficial. – 2001. – Nr 49-50. – P.5-25. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311718.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier): nr. 1353 din 03.11.2000 // Monitorul Oficial. – 2001. – Nr 14-15. – P.3-9. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311579.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind cooperativele de producţie: nr. 1007 din  25.04.2002 // Monitorul Oficial. – 2002. – Nr 71-73. – P. 9-21. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312728.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali: nr. 220 din 19.10.2007 // Monitorul Oficial. – 2007. – Nr 184-187. – P. 7-13. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326009.

 

Obţinerea actelor permisive

Republica Moldova. Parlamentul. Lege  privind licenţierea unor genuri de activitate: nr. 451 din 30.07.2001 // Monitorul Oficial. – 2001. – Nr 108. – P. 15-21. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312830.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător: nr. 160 din  22.07.2011 // Monitorul Oficial. – 2011. – Nr 170-175. – P. 16-31. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang= 1&id=340497.

 

Vamal

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la tariful vamal: nr. 1380 din 20.11.1997 // Monitorul Oficial. – 2007. – 01 ianuarie. – Ediţie specială. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319952.

Republica Moldova. Parlamentul. Codul vamal al Republicii Moldova: nr. 1149 din 20.07.2000 // Monitorul Oficial. – 2007. – 01 ianuarie. – Ediţie specială. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319745.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice: nr. 1569 din 20.12.2002 // Monitorul Oficial. – Nr 185-189. – P. 34-40. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php? action=view&view=doc&lang=1&id=312785.

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la regulile de origine a mărfurilor: nr. 1599 din 13.12.2002 // Monitorul Oficial. – 2002.– Nr 174-176. – P. 49-60. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=299658.

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru examinarea problemelor ce ţin de efectuarea primului recensămînt general agricol: nr. 1289 din 09.12.2005 // Monitorul Oficial. – 2005. – Nr 172-175. – P. 57-58. – [ Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298624.

 

Fiscal

Republica Moldova. Parlamentul. Cod fiscal al Republicii Moldova: nr. 1163 din 24.04.1997 // Monitorul Oficial.  – 2007. – 08 februarie. – Ediţie specială – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/md/326971/

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind sistemul public de asigurări sociale: nr. 489 din 08.07.1999. // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 1-4. – P. 4-13. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311675.

 Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre  pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor: nr. 1123  din  28.09.2006. – Monitorul Oficial. – 2006. – Nr 157. –  P. 24-27. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id= 317456.

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea  efectuării  amnistiei  fiscal:  nr.  638  din  08.06.2007 // Monitorul Oficial. – 2007. – Nr 82-85. – P. 56-38. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324614.

 Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente: nr. 77 din 30.01.2008 // Monitorul Oficial. – 2008. – Nr. 32-33. – P. 7-31. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326914.

 

 Agrar

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la protecţia plantelor: nr. 612 din 01.10.1999 // Monitorul Oficial. – 1999. – Nr 133-134. – P. 11-14. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311699.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la pomicultură: nr. 728 din 06.02.1996 // Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 17-18. – P. 4-6. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311717.

Republica Moldova. Parlamentul. Legea culturilor nucifere: nr. 658 din 29.10.1999 // Monitorul Oficial. – 1999. – Nr 153-155. – P. 3-5. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil:  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311709.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind protecţia soiurilor de plante: nr. 39 din 29.02.2008 // Monitorul Oficial. – 2008. – Nr 99-101. – P. 22-35. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328050.

 

Tutun

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun: nr. 833 din 21.06.2002 // Monitorul Oficial. – 2002. – Nr 91-94. – P. 100-101. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=305005.

 Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind controlul tutunului: nr. 278  din 14.12.2007 // Monitorul Oficial. – 2008. – Nr 47-48. –  P. 7-12. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327126.

 

Vinicol

Republica Moldova. Parlamentul. Lege  cu  privire  la  fabricarea  şi  circulaţia  alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice: nr. 1100 din 30.06.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 130-132. – P. 12-18. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311533.

 Republica Moldova. Parlamentul. Legea viei şi vinului: nr. 57 din 10.03.2006 // Monitorul Oficial. – 2006. – Nr 75-78. – P. 17-26. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316207.

 

Turism

Republica Moldova. Agenţia Naţională de Turism. Ordin cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentuluicu privire la brevetarea activităţii turistice, Criteriilor pentru acordarea brevetului de turism şi Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului: nr. 51 din 01.11.2001 // Monitorul Oficial. – 2001. – Nr 133. – P. 67-76. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313726

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la ameliorarea situaţiei din industria turismului: nr. 74 din 28.01.2002 // Monitorul Oficial. – 2002. – Nr 17-19. – P. 45. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304372.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova: nr. 352 din 24.11.2006 // Monitorul Oficial. – 2007. – Nr 14-17. – P. 10-17. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=320380.

 

Construcţie

Republica. Moldova. Parlamentul. Lege privind calitatea în construcţii: nr. 721  din 02.02.1996 // Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 25 . – P. 3-9. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil:  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311715.

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor: nr. 361 din 25.06.1996 // Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 52-53. – P. 27-30. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296196

 

Altele

Republica Moldova. Parlamentul. Lege  cu  privire  la  investiţiile  în  activitatea  de  întreprinzător: nr. 81 din 18.03.2004 // Monitorul Oficial. – 2004. – Nr 64-66. – P. 8-14. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312880.

 Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind protecţia consumatorilor: nr. 105 din 13.03.2003 // Monitorul Oficial. – 2003. – Nr 126-131. – P. 24-39. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312731.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la asigurări: nr. 407 din 21.12.2006 // Monitorul Oficial. – 2007. – Nr 47-49. – P. 10-24. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=322823.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la zonele economice libere: nr. 440 din 27.07.2001 // Monitorul Oficial. – 2001. – Nr 108-109. – P. 9-15. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312827.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la activitatea de evaluare: nr. 989 din 18.04.2002 // Monitorul Oficial. – 2002. – Nr 102. – P. 3-8. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312892.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la activitatea farmaceutică: nr 1456 din 25.05.1993 // Monitorul Oficial. – 1993. – Nr 28-29. – P. 22-28. – [Accesat 12 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311594.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com