Biblioteca în cifre


Nr. COLECŢII 2016
  Titluri Volume
I Colecţii (total) 12 200 795 13 583 258
1 Cărţi 28 507 88 043
2 Broşuri 26 582 91 505
3 Documente nepublicate 4 679 5 356
4 Publicaţii seriale (reviste) 1 145 103 782
5 Documente brevetare 11 427 649 12 455 493
6 Documentaţie tehnico-normativă 329 197 382 425
7 Cataloage industriale 382 988 456 316
8 Documente electronice 48 338
9          În limba română 75 229 86 819
10         În limba rusă 2 326 456 3 666 982
11        Alte limbi 9 799 110 9 829 457
II. Achiziţii în cursul anului (total) 510 1057
1 Cărţi 356 393
2 Broşuri 43 45
2.1       Autoreferate 29 29
3 Documente nepublicate 13 113
3.1       Rapoarte ştiinţifice 13 113
3.2       Teze de doctor  
4 Publicaţii seriale (volume) 2 tit. noi 408 vol.
4.1 Publicaţii periodice  total 78 1273
4.1.1         reviste 66 689
4.1.2        ziare 1 584
4.2 Numărul de abonamente la ediţii periodice 65  
4.2.1        În limba română 20  
4.2.2       Numărul de titluri de reviste curente 58  
4.2.3       Numărul de titluri de ziare curente 7  
5 Documente brevetare 77 77
6 Documentaţie tehnico-normativa                                                     (standarde) 18 18
7 Cataloage industriale 0 0
8 Documente electronice 1 3
9          În limba română 251 565
10         În limba rusă 16 239
11        Alte limbi 243 253
       
       
     
Nr. UTILIZAREA BIBLIOTECII 2016
1.

Colaboratori ştiinţifici, cercetători

 183
2. Ingineri    76
3. Funcţionari   163
4. Bibliotecari, documentariști     46
5. Muncitori     43
6. Studenţi 1630
7. Oameni de afaceri     57
8. Alte categorii/pensionari, persoane casnice, şomeri etc./   130
  Total 2328

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com