CRONICA ACTIVITĂŢILOR

În atenția utilizatorilor! Doar la BRTȘ puteți găsi o colecție impresionantă de cărți din domeniul industriei alimentare, achiziționate recent pentru dvs. de la editura AGIR, România. Curioșii, dar și cei interesați de noile tehnologii și produse alimentare, așteptați zilnic de la orele 8.00-17.00 în săli de lectură a unei biblioteci, unde puteți găsi și alte […]

În cadrul săptămânii Zilele Științei, în acord cu Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare,  a fost organizată Masa rotundă cu genericul “Bazele de date scientometrice și instrumente analitice de măsurare a eficacității științei”,unde s-au discutat despre:

Alcătuitori Nionila Dalnițchii, Angela Catana și Diana Pelepciuc, coordonată de Elena Bordian. Lucrarea reflectă activitatea științifică și didactică a  profesorului și înregistrează 522 de publicații semnate de autor. Structurată în șase capitole și patru indexuri auxiliari se încheie cu o galerie fotografică din viața și activitatea autorului cît și fotografii de familie. Lucrarea a fost […]

În scopul consemnării sărbătoriii profesionale a lucrătorilor din sfera științei și inovării, BRTȘ în colaborare cu INCE, va realiza un program de activități. Cu acest prilej, invităm atât oamenii de știință, cât și utilizatorii BRTȘ. Evenimentele se vor desfășura din data de 7-10 noiembrie 2018, la Adresa noastră: Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică MD-2064, Chișinău, Republica Moldova, […]

În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, declarat de către Parlamentul UE, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în colaborare cu Secţia Cercetări Financiare și Monetare a Institutului Național de Cercetări Economice, organizează Masa rotundă cu genericul „Valorificarea și protejarea patrimoniului turistic național”.

La data de  28 noiembrie 2017 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport (DGETS) au organizat atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari cu genericul „Activitatea de clasificare-indexare a documentelor: noi practici și tehnologii”. La atelier au participat  82 de persoane:  specialişti din cadrul  DGETS, bibliotecari și metodiști ai instituțiilor  de învățământ  […]

Deschişi pentru a creşte vizibilitatea cercetării ştiinţifice

BRTŞ s-a alăturat și în acest an Campaniei naţionale  „Nocturna Bibliotecilor”, inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în coordonare  cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Către Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii Române (25- 31 august 2017), Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică  vernisează expoziția – eveniment ,,Independența – esența demnității și suveranității statului Republica Moldova ”. Sunt prezentate peste 100 de publicații valoroase, care reflectă evenimentele istorice și culturale marcante, de asemenea sunt  expuse lucrări confecționate  manual: din lut, […]

Astăzi 31.01.2017 la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a avut loc prezentarea invenţiei „Cofraj demontabil mobil”, autor  Catanoi Grigori. Activitatea a fost organizată împreună cu studenţii de la UTM, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii; Centrul de Excelență în Construcţii din  mun. Chişinău; Şcoala vocaţională nr. 7. Însoţiţi de profesori şi bibliotecari. Invitaţi  speciali –  Damaschin Valeriu – […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com