Componenţa Comitetului nr.1 BID


Numele şi prenumele Denumirea instituţiei unde activează membrul CT nr.1 Funcţia în cadrul CT nr.1 Datele de contact
1. Bordian,

Elena

Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică preşedinte bordiane@mail.ru

Tel. 022 50-11-31

2. Gheorghe Gangura Institutul Naţional de Standartizare secretar gheorghe.gangura@standaard.md

Tel. 022 90-53-21

3. Tătărăscu,

Iulia

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, membru i.tatarescu@rambler.ru

Tel. 022 24-04-43

4. Cebotari, Margareta Biblioteca Naţională a RM membru mcebotari@bnrm.md

Tel. 022 24-04-43

5. Mihaluţa Aculina Biblioteca Universităţii de Stat “A. Russo”, Bălţ membru aculina12@mail.ru
6. Celpan,

Tatiana

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei membru tatiana_celpan@yahoo.com

Tel. 022 73-57-60

7. Zasmenco, Ecaterina Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova membru zasmenco@usm.md

Tel. 022 57-75-04

8. Pânzari, Ludmila Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu” membru panza@hasdeu.md

Tel. 022 22-16-97

9. Macrinici, Efimia Camera Naţională a Cărţii membru chitoroaga_w@moldova.cc

Tel. 022 29-16-97

10. Ciubrei,

Silvia

Biblioteca Ştiinţifică Medicală, USMF “Nicolae Testemiţeanu” membru sciubrei@usmf.md

Tel. 022 20-52-16

11. Ţurcan, Nely Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării membru tsurcnnelly@gmail.com

Tel. 022 22-95-56

12. Tcaci,  Lilia Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” membru litcaci@emeil.ro

Tel. 022 22-95-56

13. Zasmenco, Tamara
Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică
membru tamara.zasmenco@gmail.com

Tel.022 50-11-31

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com