Componenţa Comitetului nr.1 BID


 

Numele şi prenumele Denumirea instituţiei unde activează membrul CT nr.1 Funcţia în cadrul CT nr.1 Datele de contact
1. Bordian, Elena Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică,  director preşedinte bordiane@mail.ru

Tel. 022 50-11-31

2. Tamara Zasmenco Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică,  director adjunct secretar tamara.zasmenco@gmail.com

Tel. 022 50- 11-32

3. Tătărăscu, Iulia Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă,  şef departament membru i.tatarescu@rambler.ru

Tel. 022 24-04-43

4. Andrieş Ala Biblioteca Naţională a RM , şef oficiu membru laundries@rambler.ru

Tel. 022 24-04-43

5. Mihaluţa Aculina Biblioteca Universităţii de Stat “A. Russo”, Bălţ, director adjunct membru aculina12@mail.ru

 

6. Celpan, Tatiana Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director adjunct membru tatiana_celpan@yahoo.com

Tel. 022 73-57-60

7. Zasmenco, Ecaterina Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova membru zasmenco@usm.md

Tel. 022 57-75-04

8. Pânzari, Ludmila Biblioteca Municipală “B. P. Haşdeu”,  director adjunct membru panza@hasdeu.md

Tel. 022 22-16-97

9. Macrinici, Efimia Camera Naţională a Cărţii ,  şef direcţie membru chitoroaga_w@moldova.cc

Tel. 022 29-16-97

10. Ciubrei, Silvia Biblioteca Ştiinţifică Medicală, USMF “Nicolae Testemiţeanu”,  director adjunct membru sciubrei@usmf.md

Tel. 022 20-52-16

11. Ţurcan, Nely Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării membru tsurcnnelly@gmail.com

Tel. 022 22-95-56

12. Tcaci, Lilia Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, director adjunct membru litcaci@emeil.ro

Tel. 022 22-95-56

13. Roman, Eugenia Institutul Naţional de Standartizare membru eugenia.roman@standard.md

Tel.022 90-53-25

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com