Achiziţii recente


Sarbu, Laurentiu .Utilaje si procese tehnologice din industria materialelor de constructii : elemente de calcul si proiectare tehnologica / L. N. Sarbu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2011 –     . – ISBN 978-973-755-762-9.

                Vol. 1 : Utilaje si procedee de extragere, maruntire si prelucrare a agregatelor minerale. Dinamica ciururilor, alimentatoarelor si transportoarelor vibratoare. – 2011. – 611 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-973-755-763-6

                Vol. 2 : Proiectarea tehnologica a utilajelor de constructii si instalatiilor mobile de procesat si transportat agregate minerale. Functionare, siguranta. Agregate cu tambur rotativ. Utilaje si procese tehnologice specifice pentru fabricarea materialelor de constructii, prefabricate din beton, si mixturi asfaltice pentru drumuri. – 2012. – 686 p. – Bibliogr. la sf. art.

Agregate minerale; Materiale de constructie

691/S 22

Alte achiziţii:

Crupovnitchi, Elena. Ghid cu privire la import/export si comertul reciproc pe malurile Nistrului : manual practico-informativ privind procedurile de baza / E. Crupovnitchi, N. Malisev = Гид по аспектам экспорта-импорта и взаимной торговли на берегах Днестра : информ.-практ. пособие по основным процедурам / Е. Круповницки, Н. Малышев. – Chisinau : OIM, 2017. – 151, 157 […]

Chistruga-Sinchevici, Inga.  Asigurarea cu pensie de intretinere a copiilor cu parinti divortati : monografie / I. Chistruga-Sinchevici, R. Talmaci ; coord. O. Gagauz ; Inst. Nat. de Cercet. Economice, Centrul Cercetari Demografice. – Chisinau : [s. n.], 2017 (Tipogr. “Foxtrot”). – 186 p. – Bibliogr.: p. 178-182 (84 tit.). – 250 экз. – ISBN 978-9975-89-094-6 […]

Ostavnaia, Alla.  Mapping migration from Transnistria / A. Ostavnaia. – Chisinau : IOM, 2017. – 176 p. – (Research series : diaspora mapping ; 4). – Bibliogr.: p. 154-159 (50 tit.). – ISBN 978-9975-3187-4-7 Migratie — Republica Moldova; Diaspora — Republica Moldova 31/O-88

Ostavnaia, Alla.  Cartografierea Migratiei din Transnistria / A. Ostavnaia ; Organizatia Intern. pentru Migratie. – Chisinau : OIM, 2017. – 172 p. – (Ciclu de studii : cartografierea diasporei ; 4). – Bibliogr.: p. 150-155 (50 tit.). – ISBN 978-9975-3187-3-0 Migratie — Republica Moldova 31/O-88

Mosneaga, Valeriu.  Mapping moldovan diaspora in Germany, UK, Israel, Italy, Portugal and Russia / V. Mosneaga. – Chisinau : IOM, 2017. – 208 p. – (Research series : diaspora mapping ; 3). – Bibliogr.: p. 205-208 (37 tit.). – ISBN 978-9975-4469-6-9 Migratie — Republica Moldova; Diaspora — Republica Moldova  32/M 88

Profilul migrational extins al Republica Moldova, 2010-2015 : retrospectiva tendintelor migratorii pentru perioada 2005-2015 : raport analitic / Org. Intern. pentru Migratie ; elab.: O. Poalelungi, J. Mazur. – Chisinau : OIM, 2017. – 147 p. : il. – ISBN 978-92-9068-754-2  Migratie — Republica Moldova 31/P 93

Fomenko, Vladimir.  Profilul migrational extins al Transnistriei / V. Fomenko ; Org. Intern. pentru Migratie. – Chisinau : OIM, 2017. – 78 p. : il. – Bibliogr.: p. 75-78. – ISBN 978-9975-89-092-2 Migratie — Republica Moldova 31/F 72

Pohoata, Ion. Dezvoltare durabila. Teorie si politica economica / I. Pohoata ; red. st. A. Stratan ; rec.: C. Popescu, R. Perciun ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Ed. a 2-a. – Chisinau : INCE, 2018. – 276 p.  – ISBN 978-9975-3171-9-1 Dezvoltare durabila; Teorie economica 330/P 78

Portocala, Radu. Istorii de familie [Текст] / R. Portocala. – Braila : Ed. Istros a Muzeului Brailei “Carol I”, 2015. – 139 p. – Bibliogr.: p. 131-136. – ISBN 978-606-654-143-5 Genealogie 9/P 85

Protectia proprietatii intelectuale in Republica Moldova / Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (Ch.). – Chisinau : AGEPI, 2017. – 48 p. Protectia proprietatilor — Republica Moldova; Proprietate intelectuala — Republica Moldova 347/P 93

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com