Achiziţii recente


         Маркетингова дiяльнiсть пiдприемств АПК : навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв / И. О. Соловйов [и др.] ; ред. И. О. Соловйов ; Мiжнар. ун-т бiзнесу i права. – Херсон : [Б. и.], 2016. – 456 c. – Библиогр.: с. 437-453 (272 назв.). – ISBN 978-966-930-071-3

Complex agroindustrial; Marketing

338.43/М 266

Alte achiziţii:

“Paradigme financiar-contabile in viziunea tinerilor cercetatori”, conf. st. intern. (2017 ; Chisinau). Conferinta stiintifica internationala “Paradigme financiar-contabile in viziunea tinerilor cercetatori” : materialele, 15 dec., 2017 / Univ. de Stat din Moldova, Univ.”Stefan cel Mare”, Suceava, Univ. “1 decembrie 1918”, Alba Iulia ; com. de org. al conf. G. Ulian [s. a.]. – Chisinau : […]

Валютная политика и анализ валютного рынка : монография / С. В. Белоусова [и др.] ; реценз. Н. С. Танклевская [и др.] ; ред.: С. В. Белоусова, А. Стратан ; ЧВУЗ “Междунар. ун-т бизнеса и права”, Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу ; Херсон : INCE, 2018. – 366 с. – Bibliogr.: p. 361-364 (48 tit.). […]

“A secure, connected and prospering Danube Region”, forum of the EU Strategy for the Danube Region (6 ; 2017 ; Budapest). 6th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region “A secure, connected and prospering Danube Region”, 18-19 October 2017, Budapest : status report on the Danube Contries and the EU strategy for […]

Frasineanu, Pantelemon. Distributia si furnizarea gazelor naturale in Republica Moldova : monografie / P. Frasineanu ; recenz.: A. Stratan, V. Arion ; red. st. R. Perciun. – Chisinau : INCE, 2018. – 196 p. : il. – Bibliogr.: p. 189-194 (137 tit.). – ISBN 978-9975-3202-0-7 Piata gazelor naturale — Republica Moldova 338.439/F 85

 Timofti, Elena. Dezvoltarea si cresterea economica a agriculturii in contextul procesului investitional : (aspecte teoretico-practice) / E. Timofti, A. Sargo ; recenz.: A. Frecauteanu, G. Ulian, A. Stratan ; Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Chisinau : S. n., 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – 204 p. – Bibliogr.: p. 169-177 (179 tit.). – ISBN 978-9975-56-408-3 […]

Raport privind activitatea CSSDT si rezultatele stiintifice principale obtinute in sfera stiintei si inovarii in anul 2016 / Acad. de Stiinte a Moldovei ; resp. A. Hanganu ; coord.: I. Serotila, N. Sava. – Chisinau : BSC “A. Lupan” (Inst. al  ASM), 2017 (Tipogr. Centrala). – 264 p. : tab. – ISBN 978-9975-3131-5-5 Organizarea activitatii […]

Strategia de dezvoltare integrata a raionului Leova, 2015-2020 / Inst. Nat. de Cercet. Economice, Inspiro consalting. – Chisinau : INCE, [2018]. – 311 p. Economie regionala — Republica Moldova; Dezvoltare economica — Republica Moldova; Dezvoltare sociala — Republica Moldova  338/S 88  

Rosca, Radu. Instalatii frigorifice si climatizare in industria alimentara / R. Rosca. – Iasi : Alfa, 2011. – 363 p. – Bibliogr.: p. 361-363 (68 tit.). – ISBN 978-606-540-068-9 Instalatii frigorifice; Instalatii de conditionare a aerului; Industria alimentara; Criodesicare 664/R 79

Popescu, Razvan Stefan. Utilizarea energiei regenerabile in cladiri / R. S. Popescu. – Bucuresti : Matrix Rom, 2016. – 151 p. : il. – Bibliogr.: p. 150-151 (56 tit.). – ISBN 978-606-25-0290-4 :  Energie alternativa  620.9/P 84

Pavel, Valentin. Tehnologii de realizare a instalatiilor de incalzire, ventilare si conditionare, alimentare cu apa si sanitare / V. Pavel, F. Tudose-Sandu-Ville. – Iasi : Alfa, 2011. – 338 p. – Bibliogr.: p. 335-338 (48 tit.). – ISBN 978-606-540-038-2  Instalatii sanitare; Instalatii de incalzire; Instalatii de ventilare; Instalatii de conditionare a aerului  696/697/P 34

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com